Jesteśmy solidną firmą z tradycjami specjalizującą się w obróbce wielkowymiarowych wyrobów o dużych masach.
Produkujemy i modernizujemy:
Świadczymy także usługi w zakresie kompleksowej obróbki wyrobów wielkogabarytowych, cięcia i gięcia grubych blach, spawania itp.
Posiadamy dobrze rozwinięty park maszynowy i wyposażenie techniczne, bogate doświadczenie produkcyjne oraz własne biuro konstrukcyjno-technologiczne.
Naszymi klientami są: elektrownie, huty, cementownie, rafinerie, wielkie zakłady przemysłowe branży metalowej, chemicznej
i spożywczej jak również małe i średnie firmy. Współpracujemy z wyższymi uczelniami technicznymi oraz wyspecjalizowanymi jednostkami projektowo- badawczymi jak również wysokiej klasy specjalistami-pracownikami naukowymi i inżynierami rożnych specjalności.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !